KARSILIKSIZ ÇEK

KARSILIKSIZ ÇEK

YENI DÜZENLEMELER ISIGINDA "KARSILIKSIZ ÇEK"

Türk Hukukunda çek ve özellikle karşılıksız çek kavramlari yeknesak bir uygulamaya kavusamamis, "karşılıksız çek"e ilişkin olarak hem 3167 hem de 5941 sayili Kanunlarda farkli düzenlemelere yer verilmistir. 3167 sayili Kanun ile 6273 sayili Kanunla degistirilene kadar 5941 sayili Kanun dönemlerinde "karşılıksız çek" düzenleme fiili hapis cezasini gerektiren bir hal iken, 03.02.2012 tarihinde yürürlüge giren 6273 sayili Kanun ile fiilin karşıligi idari yaptirim olarak düzenlenmistir. Bu düzenleme sonrasında, ticari hayat çek kullanimi bakimindan istenmeyen bir hal almis, piyasada çek karneleri dahi satilir hale gelmiştir.

Ciddi dolandiricilik boyutlarina varan bu durum, Kanunkoyucuyu yeniden düzenleme yapmak zorunda bırakmış ve 09.08.2016 tarih ve 29796 sayili Resmi Gazete'de yayinlanarak yürürlüge giren 6728 sayili Kanunun 61 ila 65. maddelerinde konu yeniden ele alinmis, karşılıksız çek düzenleme fiili hem suç hem de idari yaptirim gerektiren bir fiil olarak yeniden kaleme alinmistir 09.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Yatirim Ortaminin Iyilestirilmesi Amaciyla Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ile 5941 sayili Çek Kanunu'nda temel olarak asagidaki degisikliklere gidilmistir. DEVAMI IÇIN http://www.caltekin.av.tr/makale/karşılıksız-cek