blank

Hukukun her alanında, güçlü ve tecrübeli

Çaltekin, yerli ve yabancı müvekkillerine hukukun tüm alanlarinda hizmet sunan, İstanbul merkez lokasyonlu bir hukuk bürosudur.

blank
Kurumsal Danışmanlık
Çaltekin, müvekkillerine gündelik hukuki işlerine ilişkin olarak genel kurumsal danışmanlık hizmeti sunar

Türkiye'de bulunan her türde şirketin kurumsal hukuki ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
Birleşme ve Devralmalar
Büromuz, birleşme ve devralma işlemlerinde; gerekli tüm başvuruların yapılması, yatırımların yapılandırılması, hisse alım sözleşmeleri ve hissedarlar arası sözleşmeler dâhil gerekli tüm sözleşme ve dokümanların hazırlanması, söz konusu sözleşmelerin müzakeresi, hukuki inceleme yapılması ve işlem sonrası konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunar.
Bankacılık ve Finans
Çaltekin, birçok türde finansman işlemlerinde Türk ve yabancı bankalara, sponsorlara ve kredi alanlara danışmanlık hizmeti sunar.

Adi ortaklık, hukuki inceleme ve risk dağılımı konularında ve proje ve finansman sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere sürecinde destek olur.
Yatırım Fonları ve Girişim Sermayeleri
Ofisimiz girişim sermayelerinin ve melek yatırımcılarının yatırımlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla gerekli hukuk süreçleri idare eder.

Yatırımcılara, fonların kuruluş safhası, yatırım süreci ve yatırım sonrası ihtiyaç duyacakları tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakerelerinin yürütülmesi dâhil gerekli tüm hukuki danışmanlık hizmetlerini sağlar.
Enerji
Çaltekin, enerji sektöründe yer alan müvekkillerine hukuki hizmetler sağlar. Lisans başvuru ve transferlerinde, enerji santrallerine ilişkin inşaat (EPC sözl. dâhil) ve finansman sözl.hazırlanmasında, müzakeresinde ve özelleştirme ve birleşme & devralma süreçlerinde müvekkillerine destek olur.
Gayrimenkul
Ofisimiz, yerli ve yabancı şahıs ve şirketlere Türkiye'de gerçekleştirecekleri gayrimenkul işlemlerine ilişkin olarak hukuki hizmet sağlar.

Özellikle imar mevzuatı, ruhsat ve izinler, satım ve kira işlemleri ve finansman konularında destek verir. Gayrimenkullerin ticari ve şahsi amaçlarla geliştirilmesi konusunda müvekkillerine yardımcı olur.
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Büromuz bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon sektöründe bulunan müvekkillerine lisanslama ve mevzuat konularında, internet sorunlarında, elektronik ticaret alanında, rekabet hukuku konusunda, gizlilik ve verilerin korunmasında, bilgi teknolojileri sözleşmelerinde ve bu sektörlere ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde hukuki hizmetler sunar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK/GDPR) çerçevesinde şirketlere kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmakta ve şirketleri bu kanuna uyumluluk ve denetim süreçlerinde desteklemektedir.
Fikri ve Sınai Haklar
Çaltekin; telif hakları ile marka ve patent haklarının ihlali konusunda müvekkillerine kapsamlı hukuki hizmet sunar.

Ayrıca, marka ve patentlerin kayıt başvurularında müvekkillerine hukuki destek sağlar.
İş Hukuku
Büromuz iş hukuku alanında tam ve kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmakta ve birçok şirkete iş hukuku sorunlarına ilişkin olarak destek sağlamaktadır.

Bu alandaki desteğimiz; hizmet sözleşmelerini, toplu iş sözleşmeleri ve sendika görüşmelerini, yabancı çalışanlar için oturma ve çalışma izinlerini, fesih ve ibra sözleşmelerini, sosyal yardım ve tazminatları kapsar.
Deniz Ticaret Hukuku
Büromuz gemi sahipleri, gemi kiracıları, koruma ve tazmin sigortası şirketleri, yük sahipleri, gemi yapımcıları ve bankalar gibi deniz taşımacılığı sektöründe yer alan müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Özellikle müşterek avarya, çarpışma, kurtarma, deniz kirliliği ve kişisel hasarlar konularında destek sağlar. Bu sektörde yer alan müvekkillerini ilgili tüm mahkemeler ve liman idareleri ve kıyı emniyet müdürlükleri gibi idari kuruluşlar nezdinde temsil eder.
Uyuşmazlık Çözümü
Çaltekin; icra ve iflas, dava ve tahkim süreçlerinin tamamında tecrübeli ekibiyle müvekkillerine hizmet verir.

Büromuzun icra departmanı, gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle icra ve iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir.

Müvekkillerimizin Ticaret Hukukunu ilgilendiren tüm sorunlarına ilişkin olarak Ticaret Mahkemelerinde dava takip hizmeti sunmaktadır.
Ceza Hukuku
Büromuz; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde ekonomik suçlara dair ceza davaları, beyaz yaka suçları, örgütlü suçlar, kaçakçılık suçları, zimmet, bankacılık zimmeti, kambiyo mevzuatına dair ceza davaları, sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve iş kazaları ile ilgili ceza davaları başta olmak üzere çeşitli cezai ihtilafların çözümü, suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi, davaların İstinaf ve Temyiz aşamasındaki takibi ve Anayasa Mahkemesi’ne ve AİHM’ye bireysel başvuru yollarının kullanılmasında avukatlık hizmeti sunmaktadır.

COVID-19 ile ilgili güncel hukuki gelişmelerden haberdar olun

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Koronavirüs salgını ile ilgili neredeyse her geçen gün yeni bir hukuki gelişmekte yaşanmakta ve bu gelişmeler tarafımızca takip edilerek ziyaretçilerimize sunulmaktadır.

...

Bizi sosyal medyada takip edin

Çaltekin'e ait sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel duyuru ve blog gönderilerinden anında haberdar olabilirsiniz

...

Bizi sosyal medyada takip edin

Çaltekin'e ait sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel duyuru ve blog gönderilerinden anında haberdar olabilirsiniz

blank
Bir Mesaj Gönderin

Büromuz hakkında daha detaylı bilgi almak, faaliyet alanlarımızla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek ya da istek ve görüş bildirmek için bize bir mesaj gönderin