blank
Yeni Düzenlemeler Işığında “Karşılıksız Çek”

Türk Hukukunda çek ve özellikle karşılıksız çek kavramları yeknesak bir uygulamaya kavuşamamış, karşılıksız çeke ilişkin olarak hem 3167 hem de 5941 sayılı Kanunlarda farklı düzenlemelere yer verilmiştir. 3167 sayılı Kanun ile 6273 sayılı Kanunla değiştirilene kadar 5941 sayılı Kanun dönemlerinde karşılıksız çek düzenleme fiili hapis cezasını gerektiren bir hal iken, 03.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6273 sayılı Kanun ile fiilin karşılığı idari yaptırım olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme sonrasında, ticari hayat çek kullanımı bakımından istenmeyen bir hal almış, piyasada çek karneleri dahi satılır hale gelmiştir.

Ciddi dolandırıcılık boyutlarına varan bu durum, Kanunkoyucuyu yeniden düzenleme yapmak zorunda bırakmış ve 09.08.2016 tarih ve 29796 sayili Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanunun 61 ila 65. maddelerinde konu yeniden ele alınmış, karşılıksız çek düzenleme fiili hem suç hem de idari yaptırım gerektiren bir fiil olarak yeniden kaleme alınmıştır. 09.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nda temel olarak birkaç değişikliğe gidilmiştir.

Send this to a friend