blank

Hande Sinal

blank

Hande Sinal

Avukat

  • Alanında lider SİGORTA şirketlerinin Yönetim ve Genel Kurul toplantılarının ajandasının hazırlanması, toplantılara katılarak notlarının alınması, Ticaret Sicile kaydı, İdari makamlara talep edilen veya gerekli konularda bilgi verilmesi, Şirketin temsil edilmesi ve koordinasyonun sağlanması Mevzuattaki değişikliklerin takibi ve yorumlanarak belirli aralıklarla takibinin yapılması, her tip sözleşmenin ve projenin hazırlanması, kişi, kurum ve bankalar ile karşılıklı yapılan tüm sözleşme ve projelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin mevzuatlardaki değişiklikler çerçevesinde yorumlanarak güncellenmesi, yeni ürünlerin hukuka uygunluğunu sağlanması, kontrolü ve Hazine’ye bildiriminin yapılması, idari makamlardan ruhsat, lisans ve her türlü izin alınmasında tek muhatap olarak Şirketin temsil edilmesi,
  • Alanında lider SİGORTA şirketlerinin İşveren ile işçi ve işveren ile SGK arasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde, ihtarname, ibraname ve iş sözleşmelerinin hazırlanması, işe alım ve işten çıkartma, ikale süreçlerinde hukuki desteğin sağlanması, mevzuattaki değişikliklerin takibinde,
  • Alanında lider SİGORTA şirketlerinin Maddi hasar / değer kaybı süreçlerinin Tahkim Komisyonu nezdinde yönetilmesi, bedeni hasarların muallaklarının güncellenmesi, sulh çalışmasının organize edilmesi ve dosyaların en kısa zamanda en karlı şekilde kapanması hususunda gerekli aksiyonların alınması, yılsonu kapanış çalışmalarında muallakların kontrol edilmesi, kasko, trafik, nakliyat, emtia, yangın, makina kırılması vs. tüm sigorta poliçelerinden doğan ihtilafların sulhen veya dava ile halli, hasar tarafından reddedilen veya kabul edilen dosyalar hakkında hukuki görüş verilmesi, rücu süreçlerinin yönetilmesinde bulunmuştur.
Eğitim
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, 1993
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1999
Uzmanlık Alanları
Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sigorta hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Şirket Danışmanlığı
E-Posta
Diller
blank Türkçe
blank İngilizce
blank Fransızca
Send this to a friend