blank

Onur Özkan

blank

Onur Özkan

Avukat

  • Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin İngiltere ve Galler Ticaret ve Mülkiyet Mahkemesi’nde (“Business and Property Courts of England and Wales”) görülen Birleşik Krallık’taki iştirakine ilişkin yargılamasında, Mahkemeye katkıda bulunulması amacıyla talep edilen Bilirkişi Raporu’nun hazırlanmasında yer almıştır.
  • Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birine ait çok sayıda şirketin hisselerine el konulması (müsadere) sürecinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Yargıtay’a sunulan Bilirkişi Raporu’nun hazırlanmasında yer almıştır.
  • Alanında lider yabancı bir LİMAN & TERMİNAL şirketinin tüm süreçlerinin 4458 sayılı Türk Gümrük Kanunu mevzuatına uygunluk projesini yürütmüştür.
  • Gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin idari itiraz ve dava sürecinde Alanında lider yabancı bir LİMAN & TERMİNAL şirketini temsil etmiştir.
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ULUSLARARASI TAŞIMACILIK AĞI olarak faaliyet gösteren şirketin uyum projesinde yer almıştır.
  • Yabancı şirketlerin ve girişimlerin Türkiye’de ticari şirket olarak kurulmasında, Türk yasal mevzuatına uyumunun sağlanmasında ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulmasında,
  • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ve vatandaşlık işlemleri ile ikamet ve çalışma izinlerine ilişkin süreçlerin takibinde,
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de yatırım yapması ve sözleşmelerin hazırlanması sürecinde, yatırımcı ile onu temsil eden kişiler arasındaki süreçlerde ve uyuşmazlık halinde ESCROW (Yediemin) sözleşmelerinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde, ilgili uyuşmazlığın Mahkeme, Tahkim veya Alternatif Uyuşmazlık Çözümü süreçlerinin yürütülmesinde görev almıştır.
Eğitim
Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans, 2019
Viyana Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Yaz Okulu, 2016
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans (Devam Ediyor)
Uzmanlık Alanları
Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Bankacılık Hukuku, Gümrük Mevzuatı
E-Posta
Diller
blank Türkçe
blank İngilizce
Send this to a friend