blank
Hayvanlara Karşı İşlenen Fiiller

Doğa ile uyumlu ve saygılı bir yaşam şekli geliştiremiyor oluşumuz, hayvanlara karşı gerçekleştirilen bir kısım fiillerin suç olarak düzenlenmesi gerçeğiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Esasında yapılması gereken, insanın doğanın bir parçası olduğunu yeniden insanlara benimsetmenin yollarını aramak, insanlığımızı hatırlatabilmektir.

Send this to a friend