blank

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, kuruluşumuzdan bu yana faaliyet gösterdiğimiz alanların başında gelmektedir.

Büromuz bu kapsamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde ekonomik suçlara dair ceza davaları, beyaz yaka suçları, örgütlü̈ suçlar, kaçakçılık suçları, zimmet, bankacılık zimmeti, kambiyo mevzuatına dair ceza davaları, sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve iş kazaları ile ilgili ceza davaları başta olmak üzere çeşitli cezai ihtilafların çözümü, suç̧ duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi, davaların İstinaf ve Temyiz aşamasındaki takibi ve Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru yollarının kullanılmasında avukatlık hizmeti sunmaktadır.

blank
blank

Diğer Hizmetlerimiz